Visans Skepp  
 

Entré betalas med en "guldtia" i automaten.
Entrén är öppen alla dagar.
Välkommen!

Om ni önskar allsångsledare med dragspel
30 kr/person

Allsångsledare med dragspel som även berättar om Ivar Gustavssons livsverk samt Visans Skepps tillkomst.
30 kr/person + 10 kr/person för besök till Storebro Bruksmuseum.

Kontakta
Maj Sterneland 0492-302 45 eller 070-783 02 45
Lennart Ivarsson 070-549 00 00